Abat Internaional logo

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel tıp hastalığa değil kaybedilen sağlığa odaklanarak vücudun kendini iyileştirme gücünü hasta ile el ele vererek sağlamaya çalışan bir yaklaşımdır. Bu karşımda oturan kişide hangi hastalık olabilir sorusuna değil bu kişinin vücut sağlığında neler eksik ya da çalışmıyor olabilir sorusuna yanıt aranılır. Kronik kompleks hastalıklara yaklaşımla ilgili bir yol haritası, bir metodoloji, bir sistematik önerisidir. Bu hastalıkların önlenmesi, erken safhada saptanması ve tedavisinde, bireye has temel biyolojik dengesizliklere çok sayıda birbirinden farklı planda ve eş zamanlı olarak müdahale eden,bireye özgü olmak şartı ile hastalığının altta yatan nedenlerini bulmak ve bu bilgileri gene bu bireyle el ele vererek hastalığını geldiği yoldan geri çevirmeye yönelik olarak kullanmayı amaçlayan bir sağlık yaklaşımıdır.

Fonksiyonel Tıp (FT) alternatif veya tamamlayıcı bir tıp metodu değildir, ayrı bir tıp alanı değildir,aslında tıbbın ta kendisidir.Hastaları değerlendirirken vücut bir bütün olarak değerlendirilir. Organ ve sistemlerin birbiri ile ilişkisi, işleyişi tesbit edilip düzeltilmesi yolu ile iyileşmenin hedeflendiği bir yaklaşımdır.

Fonksiyonel tıp bakış açısıyla hastayı değerlendirirken hastanın hangi biyolojik sistemlerinde nasıl bir disfonksiyon oluşmuş da bu organizma homeostazı kaybetmiş sorusuna odaklanırız. Fonksiyonel Tıpta biz de “tanı” koymaya çalışırız fakat peşinde olduğumuz tanı, o yapay “isim” değil, önümüzdeki bireye has altta yatan biyolojik disfonksiyonlardır.

Klasik tıp yaklaşımından farkı ; fonksiyonel tıp sağlığı korumaya ve geri kazanmaya yöneliktir,klasik tıp hastalık yönetimine odaklıdır . Klasik tıpta önümüzdeki hastada nasıl bir hastalık olduğunu araştırıyoruz,fonksiyonel tıpta önümüzdeki hastalığın nasıl bir hastada olduğunu,klasik tıpta organı tedavi ederken fonksiyonel tıp yaklaşımıyla organizmayı tedavi ediyoruz .

Benzer Yazılar